Sameiet

Haganjordet

HAGANJORDET
1351 RUD

2008

Oppført

188

Seksjoner

Velkommen til Sameiet Haganjordet

Sameiet Haganjordet er et veldrevet og moderne sameie i vestre Bærum. Vi består av 188 leiligheter i 7 blokker som ble oppført i to byggetrinn med ferdigstilling i 2008 og 2010. Leilighetene er fra 2-roms på 54 kvadratmeter opp til 4-roms på 108 kvadratmeter.

Alle leiligheter har balkong eller markterrasse. Alle oppganger har heis med adkomst felles garasjeanlegg.

Haganjordet har et stort felles uteområde som er til glede for alle beboere. Fellesområdene er pent opparbeidet og vi har en fin lekeplass for de minste. Fellesområdet sørger for at det er gode lysforhold for alle leiligheter.

Vi er organisert i henhold til Lov om Eierseksjoner.

 Smittevern i Haganjordet

 Vi er 500 beboere her på Haganjordet som bor tett på hverandre. Alle bes innstendig om å følge Folkehelseinstituttets (FHI) råd om smittevern i forbindelse med COVID-19:
 
  • God håndhygiene – vask hender med såpe og vann før du går inn/ut
  • Hold avstand til naboer, helst 2 meter, bare en person/familie i heisen samtidig.
  • Tenk over hvordan du berører dørhåndtak hoveddør, søppelrom, garasjedører/snorer, knapper i heispanel, ringeklokker, søppelcontainere og annet hvor flere berører det samme.
  • Bruk gjerne hansker når du beveger deg omkring.
 
Vennligst informer barn i husstanden om ovennevnte.
 
Styret har iverksatt tiltak, men vi gjør oppmerksom på at alle selv har et eget ansvar for å begrense smitte.
 
Vår vaktmestertjeneste vil utføre ekstra renhold av dørhåndtak og andre flater som berøres av flere.
Er/blir du smittet eller er syk på annen måte, bes du holde deg inne.
 
 
Styret
 

 

NYTTIG INFORMASJON

Parkering

Alle eiere disponerer en nummerert P-plass i respektive garasjeanlegg.

Kjenner du ikke nummeret på din P-plass, send en E-post til styret@haganjordet.no

Garasjeporter kan åpnes med nøkkelen til din leilighet, eller du kan åpne porten med din mobiltelefon. Send en E-post til Styret for å få tilgang. Porten kan også åpnes med brikke til garasjeporten, som du må kjøpe selv. Spør Styret.

På din egen P-plass kan det lagres 1 sett med dekk og evt. sykler, men ikke andre løse gjenstander av hensyn til brannsikkerhet.

Unummererte plasser i garasjeanleggene er reservert til gjesteparkering.

El-bil: Du må søke godkjenning fra styret før installasjon kan påbegynnes. Du må selv bekoste opplegg til lading på din egen nummererete P-plass. Lader må knyttes til din egen strømmåler. Det er tekniske begrensninger på ladepunkter som er tillatt å installere. Du vil få opplyst om godkjente installasjonstyper av styret. Vær oppmerksom på at styret arbeider med en overordnet løsning for el-bil lading som vil kunne påvirke installasjoner gjort av enkeltbeboere.

Bruk fortrinnsvis din egen P-plass i stedet for å parkere bilen ute. Uteparkering hindrer snømåking i vinterhalvåret og tar ellers opp plass for gjester.

Utenfor blokkene 1 – 3 er det oppmålte P-plasser.

Renovasjon – Søppelhåndtering

Hver oppgang har eget søppelrom utenfor hovedinngang. Matavfall kastes i egen beholder (de små) i grønne poser. Restavfall kastes i de store containerne i søppelrom.. Papir kastes i containere utenfor Haganjordet 1-3 eller utenfor garasjeporten til de gule blokkene. Plast kastes i container utenfor garasjeporten til de gule blokkene. Defekte hvitevarer og el.artikler kan levers gratis på Elkjøp – Storsenteret eller Power, Slependen, eller på Isi avfallsanlegg. Metall, isopor, større gjenstander må hver enkelt selv transportere til ISI avfallsanlegg.

Styremedlemmer 2020-2019

Styret kan kontaktes på e-post adressen styret@haganjordet.no

Varamedlemmer

Styret kan kontaktes på e-post adressen styret@haganjordet.no