Fremdrift strøm 26.5 kveld

Strøm er koblet til igjen på noen leiligheter i nederste blokken.

Elektriker fortsetter arbeidet ut over senkveld tirsdag og natt til onsdag for å få tilbake strøm. Første prioritet er til leiligheter, deretter fellesområder og varmtvannsbereder.

Det er gjort et stort arbeide for å reparere strømanlegg. Det var betydelige skader på det elektriske anlegget og dette måtte repareres snarest.

Mvh Styret