Kontaktinformasjon til seksjonseiere

I forbindelse med brannen i garasjen fremstår det som særdeles viktig at styret kan sørge for god informasjonsflyt og sikker varsling av seksjonseiere.

Styret har besluttet at mer og mer av informasjonsflyten i fremtiden skal foregå elektronisk.
Årsaken til dette er for å få informasjon raskere ut til eierne samt at det er mer miljøvennlig og kostnadsbesparende.
Det er derfor viktig at kontaktinformasjon sendes inn til styret på styret@haganjordet.no sammen med ditt fullstendige navn og epostadresse/ mobiltelefonnummer senest mandag 8. juni 2020.

Styret håper på positiv respons og at du oversender kontaktinformasjon innen fristen 8. juni 2020

Med vennlig hilsen

Styret i Sameiet Haganjordet