Parkering delvis gjenåpnet

Vi kan ta i bruk parkering under nr.8-14 og 16-22 for de som har sine faste plasser her.

Ingen parkering i hovedløpet, kun til venstre under blokkene!

Inn/utkjøring mellom 15:30 og 07:30 på hverdager.

Det vil bli begrenset bruk på dagtid, da det vil foregå arbeid i hovedløpet mellom 07:30 og 15:30.

Må du ut, så kjør ut bilen på morgenen.

Parkering skjer på eget ansvar med tanke på at det fortsatt pågår arbeid i garasjen.

Mvh Styret