Status 25.5.2020 09:00

Det er satt skadeteam som er i gang med sanering og reparasjon. Garasjeanlegg er fortsatt stengt inntil videre.

Følgende skader er kjent for styret:

Strømkabler til fellesområder i oppgang 24 og 30 er brent av. Som følge av dette er også varmtvannsberedere i oppgangene uten strøm og det er ikke varmtvann i leiligheter. Heisene fungerer ikke og det er dessverre ikke lys i oppgangene.

Brannvarslingsanlegg er utkoblet i alle gule blokker på grunn av brannskader. Tekniker er i gang med å reaktivere de deler av anlegget som kan fungere frem til alle skader er reparert.

Det er noen mindre vannlekkasjer i garasjen under nr 30.

På grunn av skadene over, og nødvendig reparasjonsarbeid, så må det forventes avbrudd på strøm og vann uten nærmere varsel.

Mvh Styret