Status garasjer under gule blokker

NB! Det tas forbehold om endringer i informasjon videre fremover.

Foreløpig informasjon er at det vil foregå vasking og renovering av hovedløpet av garasjen de nærmeste dagene. Alle himlingsplater i hele hovedløpet må skiftes og vegger og tak må vaskes ned med kjemikalier.

Det er derfor viktig at biler, MC sykler m.mere fjernes fra hovedløpet så snart som mulig.

For de to øverste sideløpene gjelder at man kan la biler/ting stå der under renoveringsarbeidet men må da påregne å bli forhindret ved inn/utkjøring.

NB! Det er viktig at branndørene mellom garasjedelene nå holdes lukket og åpnes så lite som mulig for å unngå at røyklukt setter seg i sidegarasjene. Det er ikke greit å kjøre ut og inn og benytte parkeringen som vanlig.

Mvh Styret